อาหารจิ้งหรีด - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล
Tag

อาหารจิ้งหรีด

Browsing

อาหารจิ้งหรีด

จิ้งหรีดกินอะไร หรือ อาหารจิ้งหรีด เป็นคำถามที่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดหลายๆท่านตั้งคำถาม โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงแรกๆนั้น ไม่รู้ว่าจะให้จิ้งหรีดกินอะไรดี ก็ค้นหาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ต หลายๆท่านก็ให้อาหารที่แตกต่างกันไป จนไม่แน่ใจว่า สุดท้ายแล้วอาหารจิ้งหรีดที่ดีที่สุดคืออะไร อันที่จริงแล้วนั้นผมได้เขียนบทความไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับอาหารของจิ้งหรีดชื่อบทความ การให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด ลองไปติดตามกันด้วยนะครับ ในส่วนบทความนี้จึงมาเขียนในเรื่องทั่วไปแล้วกันครับ

ธรรมชาติของจิ้งหรีด

โดยธรรมชาติของจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นอาหารของจิ้งหรีดมันจึงสามารถกินได้ในแบบของธรรมชาติได้ครับ คือมันสามารถกินเศษหญ้า เศษพืชผัก หรือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆ ทีนี้เมื่อมนุษย์เรามีความต้องการบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น เพราะเป็นแมลงที่ให้โปรตีนสูง อาจจะโปรตีนทดแทนได้จากเนื้อสัตว์ด้วย และจิ้งหรีดนั้นมีรสชาติอร่อย จึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มากขึ้น เมื่อนำมาเลี้ยงสิ่งที่เราคิดต่อมาคือ จิ้งหรีดกินอะไรได้บ้าง ในการเลี้ยงเพื่อเชิงการค้านั้นอาหารสำหรับจิ้งหรีดจึงเป็นสิ่งคัญเพราะจะช่วยให้จิ้งหรีดโตเร็ว แข็งแรง มีน้ำหนัก รสชาติอร่อย

อาหารจิ้งหรีดไก่อ่อน

อาหารจิ้งหรีดนั้นนิยมให้เป็นแบบอาหารสำเร็จรูป เช่นอาหารไก่อ่อน หรือทุกวันนี้มีอาหารสำหรับจิ้งหรีดออกมาขายโดยเฉาะ เช่น อาหารจิ้งหรีด G1 หรือ อาหารจิ้งหรีด G5 การให้อาหารควรจะบดละเอียดเพราะจิ้งหรีดเป็นแมลงตัวเล็กไม่สามารถกินอาหารเม็ดใหญ่ได้ครับ อาหารสำเร็จรูปนั้นควรจะมีส่วนผสมของโปรตีนอยู่ ส่วนมากแล้วจะให้อาหารจิ้งหรีดช่วงเวลาเช้าและเย็น การให้อาหารจิ้งหรีดส่วนมากจะให้อาหารอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเกิดถึง 3 สัปดาห์จะให้อาหารที่เน้นการเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วงที่สอง คือ หลัง 3 สัปดาห์ถึงจับขายจะให้อาหารที่เน้นเรื่องน้ำหนัก รสชาติจิ้งหรีด เน้นจิ้งหรีดสวยงาม

อาหารจิ้งหรีด ลดต้นทุน
ให้อาหารเสริมหรือพืชผักกับจิ้งหรีด เพื่อช่วยลดต้นทุน

 

อาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูป

นอกจากอาหารสำเร็จรูปแล้วนั้นจิ้งหรีดยังสามารถกินอาหารอย่างอื่นได้ครับ ตามที่ได้บอกไปคือพืชผัก เศษหญ้า พักบุ้ง ใบมันสำปะหลัง กล้วย ฟักทอง ได้หมดเลย แต่พืชพักนั้นต้องไม่มีสารเคมี จะทำให้จิ้งหรีดตายได้ครับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารของจิ้งหรีด หลายๆฟาร์มจะมีการผสมอาหารกันเอง เช่นนำมันสำปะหลังผสมกับอาหารไก่ นำรำอ่อนผสมกับอาหารสำเร็จรูป หรือผสมกับกากมอลล์ ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

อาหารเสริมจิ้งหรีด

นอกจากการให้อาหารจิ้งหรีดตามปกติแล้ว ยังสามารถให้อาหารเสริมกับจิ้งหรีดได้อีกทาง จุดประสงค์ของการให้อาหารเสริมกับจิ้งหรีด เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร เพื่อเป็นกำบำรุงจิ้งหรีด เพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจิ้งหรีดตายและอื่นๆ อาหารเสริมจิ้งหรีดนั้นจะใช้ไม่เหมือนกัน อยู่ที่จุดประสงค์ของแต่ละฟาร์ม บางฟาร์มอาจจะให้กากมอล หรือยีสย์หมัก รำอ่อน กากถั่วเหลือง พวกนี้จะช่วยลดค่าอาหารจิ้งหรีดได้ แต่เราก็ยังต้องให้อาหารหลักเมือนเดิมนะครับ แต่ให้ในปริมาณที่น้อยลง หรือบางฟาร์มอาจจะให้อาหารเสริมชนิดที่เป็นน้ำ นำมาผสมกับน้ำให้จิ้งหรีดกิน หรือใช้ EM เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยเร่งให้จิ้งหรีดโตเร็ว มีน้ำหนัก จิ้งหรีดไมตาย เพราะมีปัญหาว่าจิ้งหรีดจะชอบตายช่วงกั๊กหรือช่วงออกปีก ช่วงนี้อาจต้องดูแลจิ้งหรีดเป็นพิเศษ หากร้อนเกินไปจิ้งหรีดก็จะตายได้ ก็อาจฉีดน้ำพรม หรือเปิดพัดลมช่วย จิ้งหรีดในช่วงกั๊กนี้อาจจะให้อาหารเยอะขึ้นเพื่อช่วยให้แข็งแรงขึ้น ส่วนบางฟาร์มก็จะให้จิ้งหรีดกินพืชผักเป็นอาหารเสริม เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร เช่นฟักทอง ผักบุ้ง ใบมันสำปะหลัง ใบกล้วย และพืชผักชนิดอื่นๆ แต่การให้ผักนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย จะต้องเป็นผักปลอดสารพิษ ห้ามมีสารเคมีหรือสิ่งเจือปน หากจิ้งหรีดได้กลิ่นหรือกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้จิ้งหรีดตายได้

สั่งซื้อไข่จิ้งหรีด

จิ้งหรีดกินอะไร

ปัจจุบันนี้ความต้องการของตลาดจิ้งหรีดนั้นมีเพิ่มมากขึ้น จิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงที่เลี้ยงได้ง่าย และมีสารอาหารโปรตีนสูง หลายพื้นที่มีการเลี้ยงส่งขายมากขึ้น สำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก สิ่งที่ง่ายคือจิ้งหรีดนั้นสามารถกินอาหารได้เกือบทุกอย่าง ทั้งขนม ใบไม้ ใบหญ้า ผลไม้ และพืชผักชนิดอื่น ๆ แต่สิ่งที่ยากคือ ต้องมีการควบคุมการให้อาหารและน้ำเพราะจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวง่าย พิชผักที่ให้กินนั้นต้องไม่มีสารพิษ หรือกลิ่นที่รุนแรง ถ้ามีจือปนแม้แต่นิดเดียวสามารถทำให้จิ้งหรีดตายกันหมดได้เลย

วันนี้ทาง ศุภชัย ฟาร์มจิ้งหรีด อุบล มีบทความเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดมาฝากอีกเล่นเคยคือ การให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าจิ้งหรีดนั้นสามารถกินได้เกือบทุกอย่าง แต่อยู่ที่คนให้อาหารครับถ้าจิ้งหรีดกินอะไรเป็นอาหาร ผลผลิตออกมาก็จะเป็นอย่างนั้น การให้กินฟักทองหรือกล้วย ก่อนที่จะนำออกขายนั้น ก็จะทำให้จิ้งหรีดมีน้ำหนักดี จิ้งหรีดตัวโต มีรสชาติอร่อย เอาล่ะครับมาเริ่มเข้าเรื่องการกันดีกว่า

การให้น้ำจิ้งหรีด

การให้น้ำจิ้งหรีดนั้นช่วยแรกเกิดจิ้งหรีดยังตัวเล็กและไม่แข็งแรงมากนัก การให้อาหารสามารถนำใบตองมาวางเรียงกันบนบ่อที่เลี้ยงเพื่อให้จิ้งหรีดออกมากินน้ำได้ง่าย หรือบางฟาร์มอาจจะให้น้ำจิ้งหรีดด้วยวิธีใช้ผ้าชุบน้ำ มาวางไว้ก็ได้ครับ ไม่ควรนำถาดน้ำหรือถาดอาหารที่มีความสูงมาวางเพราะจะทำให้จิ้งหรีดที่ตัวเล็กตกลงไปตายได้ครับ อีกวิธีที่ให้น้ำจิ้งหรีดได้คืออาจจะให้ด้วยสเปรย์ฉีดพ่นน้ำก็ได้ครับ เมื่อเราวางใบตองไว้บนตาข่าย หรือบนบ่อเลี้ยง ฉีดน้ำจากสเปรย์จะคล้ายกับละอองน้ำที่ไปเกาะอยู่บนใบตองทำให้เหมือนธรรมชาติมากครับ การฉีดพ่นละอองน้ำนั้นยังช่วงให้จิ้งหรีดคลายร้อนได้อีกด้วยครับ ทำในช่วงหน้าร้อนเพื่อให้จิ้งหรีดลดความเครียดได้ด้วยครับ

การให้อาหารจิ้งหรีด

การให้อาหารจิ้งหรีดสามารถทำได้หลายระยะ โดยในช่วงระยะแรกเกิดถึง3สัปดาห์นั้นจะให้อาหารผงละเอียด เนื่องจากช่วงนี้จิ้งหรีดยังตัวเล็ก กินอาหารเม็ดหรืออาหารชนิดอื่นลำบาก หรือบางฟาร์มอาจจะให้อาหารไก่ก็อาจจะนำมาบดละเอียดก่อนได้ครับ บางฟาร์มอาจจะให้อาหารสำเร็จรูปก็ได้เช่นกันครับ แต่อาหารนั้นควรจะมีโปรตีนอยู่ที่ 21 % ครับ อาหารสำเร็จที่ให้ในระยะที่ 1 คืออาหาร เอราวัณ จี 1 แรกเกิดถึง 3 สัปดาห์ มีโปรตีนสูง มีความน่ากินย่อยง่าย ดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้สูง อาหารในระยะที่ 2 อาหารเอราวัณ จี 5 ตั้งแต่3 สัปดาห์ถึงขาย เพิ่มสีสันเสริมความสมบูรณ์พันธุ์ ไข่ดก ควรให้น้อยๆ และบ่อยครั้ง

การให้อาหารเสริมจิ้งหรีด

อาหารเสริมนิยมให้จิ้งหรีดเพื่อเพิ่มความสวยงาม เพิ่มโปรตีนกับจิ้งหรีด ทำให้จิ้งหรีดตัวโต น้ำหนักดี ส่วนมากแล้วจะให้ช่วงก่อนนำจิ้งหรีดออกขายสัก 1 สัปดาห์ อาหารเสริมที่นิยมให้นั้นจะเป็น พืช ผัก ชนิดต่าง ๆ เช่น ฟักทอง กล้วย ใบมันสำปะหลัง ใบผักบุ้ง และผักชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน อาหารเสริมที่นิยมให้อีกอย่างคือ จุลินทรีย์และอาหารเสริมโกลด์ นาโนไคโตซาน จะช่วยให้แมลงจิ้งหรีดลอกคราบ ลอกปีกไดดี เพราะมีสารไคติน ช่วยเสริมสารเปลือกแมลงให้แข็งแรง โตเร็ว ลดความเครียด  ลดกลิ่นในบ่อเลี้ยง สุขภาพดีลดการตายของจิ้งหรีด และต้านทานโรคอื่นๆได้อีกด้วยครับ

อาหารจิ้งหรีด
การวางถาดให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

อาหารจิ้งหรีดผสมเอง

จิ้งหรีดนั้นจะกินอาหารที่เยอะและกินสม่ำเสมอ เพื่อเร่งให้จิ้งหรีดโตเร็วและสมบูรณ์ จึงควรให้จิ้งหรีดได้กินอาหารอย่างเต็มที่ แต่ราคาหารหารสำเร็จรูปที่ให้นั้นก็อาจจะแพงและต้องให้เป็นจำนวนมากอีกด้วย ทางเลือกอีกอย่างหนึ่งในการให้อาหารจิ้งหรีดคือบางฟาร์มจะนำส่วนผสมอย่างอื่นมาผสมกับอาหารหลักเพื่มลดต้นทุนของอาหารได้ครับ เช่น ใช้มันสำปะหลังหมักยีสต์ผสมกับอาหารสำเร็จรูป หรือใช้กากมอลล์ผสมกับอาหารสำเร็จรูป ผสมกับอาหารไก่ การใช้รำอ่อนมาผสม เป็นต้น จะช่วยลงต้นทุนอาหารจิ้งหรีดได้และช่วยเพิ่มผลผลิตได้ด้วยครับ

สุดท้ายนี้ supachai จิ้งหรีดฟาร์ม ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและติดตามครับ เราเป็นน้องใหม่ในการเลี้ยงเป็น ฟาร์มจิ้งหรีด อุบล ที่มีแนวทางการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเป็นธรรมชาติ ปลอดสารพิษ หากท่านใดที่อยากจะให้คำแนะนำก็สามารถติดต่อได้ครับ ขอบคุณครับ