- supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล
Tag

วงจรชีวิตจิ้งหรีด

Browsing

ลักษณะทั่วไปของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีขาคู่หลังขนาดใหญ่ แข็งแรง กระโดดเก่ง ตัวเมียวางไข่ใต้ดินลึกประมาณ1 – 2 เซนติเมตร ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะหลบซ่อนตัวตามสนามหญ้า อยู่ในรูเก่าของแมลงอื่น รอยแตกของดิน หรือตามกองวัสดุทั่วไป

จิ้งหรีดมีระยะการเจริญเติบโต แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ

จิ้งหรีดระยะไข่

1. ระยะไข่ ไข่จิ้งหรีดจะมีสีเหลืองรวมกันเป็นกลุ่มในดิน ลักษณะยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ความยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร วางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 3 -4 ฟอง ตลอดอายุขัยจิ้งหรีดเพศเมียสามารถวางไข่ได้ 600 –1,000 ฟอง ซึ่งจะวางไข่เป็นรุ่นๆ ได้ประมาณ 4 รุ่นๆละ 200 – 300 ฟอง แต่ละรุ่นใช้เวลาห่างกันประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ จะเห็นลูกจิ้งหรีดที่ฟักออกจากไข่นับพันตัว ระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 7 วัน จึงฟักออกมาเป็นตัวอ่อน

จิ้งหรีดระยะตัวอ่อน

2. ระยะตัวอ่อน ไข่จิ้งหรีดเมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อน จะมีลักษณะคล้ายมด และมีการเจริญเติบโต โดยการลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง จึงจะเป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อน เมื่อโตขึ้นเริ่มมีปีก เรียกว่า ระยะใส่เสื้อกั๊ก มีระยะกั๊กเล็ก มีติ่งปีก และกั๊กใหญ่ มีติ่งปีกยาว ระยะตัวอ่อนพันธุ์จิ้งหรีดทองดำใช้เวลาประมาณ 35 – 40 วัน แต่ถ้าพันธุ์ทองแดงใช้เวลาประมาณ 46 – 50 วัน จึงจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย

จิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัย

3. ระยะตัวเต็มวัย เป็นระยะที่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน โดยการสังเกตความแตกต่างของเพศผู้ เพศเมีย เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น สามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ โดยใช้ปีกคู่หน้า ถูกันจะทำให้เกิดเสียง เสียงที่จิ้งหรีดทำขึ้นเป็นการสื่อสารที่มีความหมายของจิ้งหรีด สำหรับเพศเมียจะมีปีกคู่หน้าเรียบ และมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง โดยทั่วไปจิ้งหรีดตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 วัน

บทสรุปชีวิตจิ้งหรีด

สรุป วัฐจักรหรือวงจรชีวิตจิ้งหรีดนั้นเป็นอย่างไร วงจรชีวิตจิ้งหรีดนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข่ ไจ่จิ้งหรีดจะมีสีเหลืองรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ในดิน ไข่จิ้งหรีดจะมีลักษณะยาวเรียวคล้ายกับเมล็กข้าวสาร การฟักตัวของไข่จิ้งหรีดจะใช้เวลาฟักประมาณ 7-14 วัน ระยะที่ 2 คือ ระยะตัวอ่อน เมื่อไข่จิ้งหรีดฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนแล้ว จิ้งหรีดจะมีลักษณะตัวเล็ก ๆ คล้ายมด และมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ จะมีการลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง จึงจะเป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อถึงวัยเริ่มมีปีกจะเรียกว่าระยะกั๊ก มีระยะกั๊กเล็ก มีติ่งปีก และระยะกั๊กใหญ่ มีติ่งปีกยาว ระยะกั๊กของจิ้งหรีดนี้ส่วนใหญ่จะตาย ต้องดูแลจิ้งหรีดมากเป็นพิเศษ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35-45 วัน ส่วนจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 45-60 วัน ระยะสุดท้ายคือ ระยะจิ้งหรีดตัวเต็มวัย เป็นระยะที่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน เพศผู้จะมีปีกหน้าย่น ปีกคู่หน้าปีกขวาจะทับปีกซ้าย สำหรับเพศเมีย จะมีปีกคู่หน้าเรียบ ปีกซ้ายทับปีกขวา และเพศเมียจะมีอวัยวะสำหรับวางไข่ขาวแหลมคล้ายเข็ม ยื่นออกมาจากส่วนท้อง โดยทั่วไปจิ้งหรีดตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45-60 วัน

จิ้งหรีดพบได้ที่ไหน

แมลงนั้นถือกำเนิดมานานหลายล้านปีแล้ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ แมลงมีการเจริญเติบโตอย่างแพร่หลายมาก แมลงมีลักษณะลำตัวเป็นปล้องและมีปริมาณมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น แมลงในโลกนี้มีหลากหลายชนิดบางชนิดนั้นสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้อีกด้วย

ประเทศไทยเรานั้นมีภูมิประเทศที่อยู่ในเขตร้อน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแมลงได้ดี ส่วนใหญ่นั้นจะพบแมลงชนิดต่าง ๆ ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมลงชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาประกอบอาหารคือ จิ้งหรีด จิ้งหรีดถือได้ว่าเป็นแมลงที่น่าสนใจเพราะ เป็นแมลงที่เลี้ยงได้ง่าย โตเร็ว สามารถจัดการเพาะเลี้ยงได้ง่าย โดยจิ้งหรีดนั้นส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน จะอาศัยอยู่ใต้ดิน คันนา รอยแตกของดิน หรือกอหญ้า และจะกินเศษหญ้าอ่อน ใบหญ้าขนาดเล็ก ๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่สำคัญ มีโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรท ในอนาคตจิ้งหรีดจิ้งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทั่วโลก จิ้งหรีดจึงมีการเลี้ยงที่แพร่หลาย มีความต้องการของตลาดสูงอีกด้วย

ลัษณะทั่วไปของจิ้งหรีด

จิ้งหรีด (Cricket) อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera เป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หนวดยาว ปากมีลักษณะเป็นปากกัด มีตารวม ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และแข็งแรง กระโดดได้ เพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากท้อง เพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้ จิ้งหรีดมีอยู่หลายชนิด นอกจากนี้มีลักษณะพิเศษของจิ้งหรีด คือ การส่งเสียง และการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคล่อมบนเพศผู้เสมอ จิ้งหรีดนั้นสามารถพบได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย พบได้จากในป่าโปร่ง สวน ไร่ ทุ่งหญ้า

พันธุ์จิ้งหรีด

จิ้งหรีดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ และในพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป โดยส่วนมากแล้วจิ้งหรีดที่พบและนิยมเลี้ยงในประเทศไทยเราจะมีอยู่ประมาณ 5 ชนิด คือ จิ้งโกร่ง จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง จิ้งหรีดทองลาย จิ้งหรีดเล็ก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ชนิดของจิ้งหรีด แต่ละชนิดนั้นการเลี้ยงก็จะแตกต่างกัน แต่โดยส่วนมากแล้วการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 วัน

ชีววิทยาของจิ้งหรีด

1. หัว ประกอบด้วย ตา หนวด ปาก คอ และรอยต่อกะโหลกศีรษะ
2. อก มี 3 ปล้อง ปล้องแรกมีขาหน้า 1 คู่ ปล้องกลางมีขาคู่กลาง 1 คู่ และมีปีกคู่หน้า 1 คู่ ซึ่งปีกนี้ใช้แยกเพศของจิ้งหรีดได้ด้วย โดยจิ้งหรีดตัวผู้ปีกนอกคู่หน้ามีลวดลายหยักส่วนตัวเมียจะมีผิวเรียบ ปล้องหลังมีขาคู่หลัง และยังมีปีกคู่หลัง ซึ่งเวลาหุบจะซ่อนอยู่ด้านใน
3. ท้อง เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะมีปล้องจานวน 11 ปล้อง

การบริโภคจิ้งหรีด

ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งของโปรตีนสูง มีรสชาติอร่อยจึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดกันอย่างแพร่หลายมีอายุการเลี้ยงประมาณ 30-45 วันก็สามารถจับขายได้ ก่อนจับขายส่วนใหญ่จะให้จิ้งหรีดวางไข่เสียก่อน เพื่อนำมาฝักและเลี้ยงในรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นจิ้งหรีดยังขายได้ทั้งตัวสดและไข่อีกด้วย ราคาก็จะอยู่ประมาณกิโลกรัมล่ะ 100-150 บาทแล้วแต่ช่วง หรือบางรายมีการเลี้ยงและแปรรูปอย่างครบวงจรก็สามารถขายได้หลักหมื่นถึงหลายแสนต่อรุ่น