- supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล
Tag

จิ้งหรีด

Browsing

จิ้งหรีดพบได้ที่ไหน

แมลงนั้นถือกำเนิดมานานหลายล้านปีแล้ว เนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ แมลงมีการเจริญเติบโตอย่างแพร่หลายมาก แมลงมีลักษณะลำตัวเป็นปล้องและมีปริมาณมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น แมลงในโลกนี้มีหลากหลายชนิดบางชนิดนั้นสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้ และนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้อีกด้วย

ประเทศไทยเรานั้นมีภูมิประเทศที่อยู่ในเขตร้อน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแมลงได้ดี ส่วนใหญ่นั้นจะพบแมลงชนิดต่าง ๆ ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมลงชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาประกอบอาหารคือ จิ้งหรีด จิ้งหรีดถือได้ว่าเป็นแมลงที่น่าสนใจเพราะ เป็นแมลงที่เลี้ยงได้ง่าย โตเร็ว สามารถจัดการเพาะเลี้ยงได้ง่าย โดยจิ้งหรีดนั้นส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางคืน จะอาศัยอยู่ใต้ดิน คันนา รอยแตกของดิน หรือกอหญ้า และจะกินเศษหญ้าอ่อน ใบหญ้าขนาดเล็ก ๆ เป็นอาหาร จิ้งหรีดนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่สำคัญ มีโปรตีนสูง คาร์โบไฮเดรท ในอนาคตจิ้งหรีดจิ้งเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกหนึ่งสำหรับคนทั่วโลก จิ้งหรีดจึงมีการเลี้ยงที่แพร่หลาย มีความต้องการของตลาดสูงอีกด้วย

ลัษณะทั่วไปของจิ้งหรีด

จิ้งหรีด (Cricket) อยู่ในวงศ์ Gryllidae อันดับ Orthoptera เป็นแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หนวดยาว ปากมีลักษณะเป็นปากกัด มีตารวม ขาคู่หลังมีขนาดใหญ่และแข็งแรง กระโดดได้ เพศเมียปีกเรียวและมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากท้อง เพศผู้มีปีกคู่หน้าย่นสามารถทำเสียงได้ จิ้งหรีดมีอยู่หลายชนิด นอกจากนี้มีลักษณะพิเศษของจิ้งหรีด คือ การส่งเสียง และการผสมพันธุ์ที่เพศเมียจะคล่อมบนเพศผู้เสมอ จิ้งหรีดนั้นสามารถพบได้ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย พบได้จากในป่าโปร่ง สวน ไร่ ทุ่งหญ้า

พันธุ์จิ้งหรีด

จิ้งหรีดนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายสายพันธุ์ และในพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไป โดยส่วนมากแล้วจิ้งหรีดที่พบและนิยมเลี้ยงในประเทศไทยเราจะมีอยู่ประมาณ 5 ชนิด คือ จิ้งโกร่ง จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง จิ้งหรีดทองลาย จิ้งหรีดเล็ก อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ชนิดของจิ้งหรีด แต่ละชนิดนั้นการเลี้ยงก็จะแตกต่างกัน แต่โดยส่วนมากแล้วการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 วัน

ชีววิทยาของจิ้งหรีด

1. หัว ประกอบด้วย ตา หนวด ปาก คอ และรอยต่อกะโหลกศีรษะ
2. อก มี 3 ปล้อง ปล้องแรกมีขาหน้า 1 คู่ ปล้องกลางมีขาคู่กลาง 1 คู่ และมีปีกคู่หน้า 1 คู่ ซึ่งปีกนี้ใช้แยกเพศของจิ้งหรีดได้ด้วย โดยจิ้งหรีดตัวผู้ปีกนอกคู่หน้ามีลวดลายหยักส่วนตัวเมียจะมีผิวเรียบ ปล้องหลังมีขาคู่หลัง และยังมีปีกคู่หลัง ซึ่งเวลาหุบจะซ่อนอยู่ด้านใน
3. ท้อง เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วจะมีปล้องจานวน 11 ปล้อง

การบริโภคจิ้งหรีด

ปัจจุบันคนนิยมบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น เพราะเป็นแหล่งของโปรตีนสูง มีรสชาติอร่อยจึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดกันอย่างแพร่หลายมีอายุการเลี้ยงประมาณ 30-45 วันก็สามารถจับขายได้ ก่อนจับขายส่วนใหญ่จะให้จิ้งหรีดวางไข่เสียก่อน เพื่อนำมาฝักและเลี้ยงในรุ่นต่อ ๆ ไป นอกจากนั้นจิ้งหรีดยังขายได้ทั้งตัวสดและไข่อีกด้วย ราคาก็จะอยู่ประมาณกิโลกรัมล่ะ 100-150 บาทแล้วแต่ช่วง หรือบางรายมีการเลี้ยงและแปรรูปอย่างครบวงจรก็สามารถขายได้หลักหมื่นถึงหลายแสนต่อรุ่น