ขายไข่จิ้งหรีด อุบล - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล
Tag

ขายไข่จิ้งหรีด อุบล

Browsing

เลี้ยงจิ้งหรีดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

จิ้งหรีด แมลงกินได้ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารแล้ว ประโยชน์ของการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอีกหลายอย่าง วันที่ทาง supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบลจะมาแนะนำครับว่าจิ้งหรีดนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหาร

1.เพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง จิ้งหรีดเป็นแมลงกินได้ที่มีคุณค่าสารโภชนาการสูง จิ้งหรีดในปริมาณ 100 กรัม มีคุณค่าสารโภชนาการอาหาร ได้แก่ โปรตีน 12.9 กรัม ไขมัน 5.5 กรัม แคลเซียม 75.8 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 9.5 มิลลิกรัม โดยเฉาะโปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์อื่นๆได้ เมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกทั้งจิ้งหรีดนั้นมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น จิ้งหรีดทอดกรอบ จิ้งหรีดคั่ว และอื่นๆ

2.เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์ จิ้งหรีดนอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้อีกด้วย เนื่องจากจิ้งหรีดมีโปรตีนที่สูง เหมาะแก่การนำไปเป็นอาหารเสริมให้ไก่ หาร์มเลี้ยงกบ หรืออาหารให้ปลาเป็นเหยื่อตกปลา หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อรายได้

3.เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว การเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่ยาก สามารถเลี้ยงได้ในระดับครัวเรือนไว้เป็นอาหาร โดยจะใช้พื้นที่ในบ้านแยกเลี้ยงเป็นโรงเรือนเล็กๆ การเลี้ยงนั้นอาจจะใช้แรงงานจากคนในบ้านเอง เช่นคนชรา หรือผู้ที่ไม่มีงานทำ เพราะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดควบคู่ไปกับงานอย่างอื่นได้ เมื่อเลี้ยงจิ้งหรีดถ้าเหลือจากินเองยังสามารถแบ่งขายได้ตามหมู่บ้านและคนที่สนใจใกล้บ้าน เป็นอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว และนอกจากจะขายจิ้งหรีดแล้ว ยังสามารถขายไข่จิ้งหรีดได้อีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วการ ขายไข่จิ้งหรีด จะแบ่งขายเป็นขัน ราคาขันละประมาณ 50-100 บาท

4.เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ อย่างที่ทราบกันแล้วว่า จิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงที่คนมีความต้องการบริโภค การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่ยาก ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35-45 วัน ก็สามารถขายได้ อาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเป็นทางเลือกให้กับคนทั่วไป คนพิการ หรือคนชรา หากเลี้ยงในฟาร์มที่ใหญ่เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ได้ด้วย

5.เพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารหรือเพื่อการผลิตเชิงพานิชย์ จิ้งหรีดนั้นมีความต้องการทางตลาดที่สูงมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแปรรูปจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศจะได้ราคาสูงกิโลกรัมละ 1000-2000 บาท จิ้งหรีดสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น จิ้งหรีดทอดกรอบ จิ้งหรีดอัดกระป๋อง ผงจิ้งหรีด เส้นพาสต้า คุกกี้จิ้งหรีด โดยการขายตลาดต่างประเทศนั้นจะต้องผ่าน GAP ของฟาร์มผลิตเสียก่อน

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่ออนุรักษ์

6.เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม จิ้งหรีดส่วนมากแล้วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยจะอาศัยตามทุ่งหญ้า โพร่งดิน ส่วนมากแล้วพบได้ตามพื้นที่เขตร้อน เช่นประเทศไทยอาจพบได้เยอะทางภาคเหนือและภาคอิสาน การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นช่องทางหนึ่งในการรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นการเพิ่มผลผลิตของสายพันธุ์จิ้งหรีดอีกด้วย

7.เพื่อลดการใช้สารเคมี จิ้งหรีดนั้นมีความไวต่อการรับรู้สารเคมีเป็นอย่างมาก บริเวณฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเรือนจิ้งหรีด ต้องไม่มีสารเคมี การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อลดการใช้เสารเคมีได้เช่นกัน เพราะการนำอาหารเสริมมาให้กับจิ้งหรีดเช่น พืช ผัก แตงกวา ฟักทอง สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีสารเคมี หรือการใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาด

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสันทนาการ

8.เพื่อความเพลิดเพลิน จิ้งหรีดนั้นสามารถส่งเสียงออกมาได้โดยการใช้ปีกคู่หน้าเสียดสีกัน การเลี้ยงจิ้งหรีดไว้เพื่อให้เกิดเสียงอาจเลี้ยงในปริมาณที่ไม่มาก เหมาะแก่การดูเล่นหรือฟังเสียง เป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับคนแก่ หรือคนที่ว่างงาน

วิธีเลี้ยงจิ้งหรีด

จิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ คนส่วนมากหันมาทานจิ้งหรีดกันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางโปรตีนสูงนั่นเอง โปรตีนจากจิ้งหรีดสามารถทดแทนได้จากเนื้อสัตว์หลายชนิด และสามารถนำจิ้งหรีดมาแปรรูปเป็นอาหารได้หลากหลาย ผู้คนหลายพื้นที่เริ่มมีความสนใจเลี้ยงจิ้งหรีดมากขึ้น ทั้งเลี้ยงไว้กินเองที่บ้าน หรือเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า เมื่อมีความต้องการเลี้ยงคนส่วนมากจึงเริ่มศึกษา วิธีเลี้ยงจิ้งหรีด และมีความต้องการซื้อไข่จิ้งหรีดนั่นเอง

การเลี้ยงจิ้งหรีดส่วนมากแล้วจะเริ่มเลี้ยงจากใช้ไข่จิ้งหรีดมาฟักเป็นตัวจิ้งหรีดนั่นเอง การเลี้ยงวิธีใช้ไข่จิ้งหรีดจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด และยังทำให้จิ้งหรีดนั้นโตเป็นรุ่นเดียวกัน ทำให้ขายจิ้งหรีดได้ง่าย ราคาดี โดยทาง supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบลเป็นฟาร์มที่ขายไข่จิ้งหรีดด้วยเช่นเดียวกัน การขายไข่จิ้งหรีดของฟาร์ม จะเริ่มจากการรองไข่จิ้งหรีด ขั้นตอนการรองไข่จนถึงขายไข่จิ้งหรีด จะทำด้วยความสะอาด ปลอดภัยแน่นอน ไข่ที่ได้จากฟาร์มจะเป็นไข่จิ้งหรีดคุณภาพดี เนื่องจากการเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยอาหารจิ้งหรีดคุณภาพดี ใช้อาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูป และอาหารเสริมจิ้งหรีดชนิดอื่นด้วย

ขายไข่จิ้งหรีด อุบล
ไข่จิ้งหรีดคุณภาพดี supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

ไข่จิ้งหรีด ราคา

supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล มีการขายไข่จิ้งหรีดทั้งในพื้นที่ใกล้เคียง และต่างจังหวัด โดยลูกค้ามีการติดต่อเข้ามาซื้อขายไข่จิ้งหรีดจากในเพจเฟสบุ๊ค ทำให้ท่านที่สนใจซื้อไข่จิ้งหรีดสามารถสั่งได้โดยตรง สะดวกกับท่านที่ต้องการ การขายไข่จิ้งหรีดนิยมขายเป็นขัน คือช่วงการรองไข่จิ้งหรีดนั้นเราจะใช้ขันพลาสติกมารองไข่จิ้งหรีด ภายในขันรองไข่จะใส่ดินผสมกับแกลบดำอีกนิดหน่อย ส่วนราคาการขายไข่จิ้งหรีดของฟาร์มนั้นจะขายอยู่ที่ราคาขันละ 50 บาทถึง 100 บาท และมีการจัดส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยการส่งด่วนจากเคอรี่ ลูกค้าที่สั่งซื้อไข่จิ้งหรีดจาก supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับไข่จิ้งหรีดที่ดี มีคุณภาพ การส่งที่รวดเร็ว

ไข่จิ้งหรีด กี่วันฟัก

ไข่จิ้งหรีดที่ขายนั้นจะมีการรองไข่จิ้งหรีดก่อนลูกค้าจะสั่งซื้อประมาณ 2-3 วัน เมื่อมีการจัดส่งไข่จิ้งหรีดให้ลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถบ่มไข่จิ้งหรีดไว้ในถุงกระสอบได้เลย การบ่มเพาะไข่จิ้งหรีดนั้นจะใช้เวลาในการฟักประมาณ 7-14 วัน ไข่จิ้งหรีดจะเริ่มแตกตัวเป็นลูกจิ้งหรีดนั่นเอง ลูกจิ้งหรีดที่แตกจากไข่แล้วจะมีลักษณะเป็นตัวเล็กๆคล้ายมด ลูกค้าก็สามารถนำลงในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดได้เลย

พันธุ์ไข่จิ้งหรีด

พันธุ์ไข่จิ้งหรีดของศุภชัย ฟาร์มจิ้งหรีด อุบลนั้น จะเป็นไข่พันธุ์จิ้งหรีดทองดำ เนื่องจากจิ้งหรีดทองดำนั้นเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย ใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ 35-45 วันต่อรุ่น ไข่จิ้งหรีดทองดำนั้นจะมีสีเหลืองครีม รูปร่างยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ยาว 3-4 มิลลิเมตร อยู่เป็นกลุ่มในดินระยะไข่ 7-14 วัน

ไข่จิ้งหรีดอีกชนิดคือ ไข่จิ้งหรีดพันธุ์พันทองแดง หรือจิ้งหรีดบ้าน หรือบางคนเรียกสะดิ้ง ลักษณะของไข่จิ้งหรีดจะมีสีเหลืองครีม ยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ยาว 2.5-3 มิลลิเมตร อยู่เป็นกลุ่มในดิน ระยะไข่ 10-14 วัน การวางไข่ครั้งแรก 3-5 วัน จำานวนไข่ต่อเพศเมีย 1 ตัว เฉลี่ย 1,700 ฟอง การฟักไข่ร้อยละ 90.00

ไข่จิ้งหรีด อุบล

การขายไข่จิ้งหรีดนั้น ก็เป็นอีกผลผลิตหนึ่งที่ได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด นอกจากนั้นแล้วทางศุภชัย ฟาร์มจิ้งหรีด อุบล มีการขายจิ้งหรีดสด สะอาด จิ้งหรีดแช่แข็ง ขายจิ้งหรีดนึ่งสุก ขายไข่จิ้งหรีดอีกด้วย ไข่จิ้งหรีดจากฟาร์มเรานั้น เป็นไข่จิ้งหรีดคุณภาพดี ไข่แน่น แข็งแรง เรากล้ารับประกันว่าฟักออกแน่นอนหากซื้อไปแล้วมีปัญหา สามารถติดต่อมาที่ฟาร์มได้เลย สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อซื้อขายไข่จิ้งหรีดได้จากทางเฟสบุ๊คเพจได้เลยครับ

ติดต่อซื้อไข่จิ้งหรีด

ซื้อไข่จิ้งหรีด
ไข่จิ้งหรีดขันละ50บาทจาก supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

Supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบลราชธานี เราเป็นหนึ่งใน ฟาร์มจิ้งหรีด อุบล ที่มีความสนใจ และเริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพเสริม เรามีความภูมิใจที่ได้ทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดขนาดเล็กๆภายในครัวเรือน ด้วยการเลี้ยงที่เป็นธรรมชาตินอกตัวเมือง เรามีการขายจิ้งหรีดสด ทั้งปลีกและส่งจากฟาร์มของเราเอง อีกทั้งยังมีการแปรรูปจิ้งหรีดเป็นสินค้าแบบอื่น เช่น จิ้งหรีดทอดกรอบรสชาติต่างๆ ด้วยสโลแกน จิ้งหรีดสด ปลอดสารพิษ อร่อยติดใจ

ซื้อขายจิ้งหรีด/ไข่จิ้งหรีด