สถานที่เลี้ยงโรงเรือนจิ้งหรีด - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

การเลี้ยงจิ้งหรีด

การเลี้ยงจิ้งหรีด คือการนำจิ้งหรีดมาดูแลเพาะเลี้ยง และมีหลักการว่าสภาพสถานที่เลี้ยงโรงเรือนจิ้งหรีดนั้น จะต้องมีสภาพที่เป็นธรรมชาติมากที่สุด ผู้เลี้ยงเองจะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลจิ้งหรีดเป็นอย่างดี จะทำให้จิ้งหรีดมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีรสชาติอร่อย การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเชิงการค้าจะต้องมีการปรับสภาพสถานที่เลี้ยงจิ้งหรีดให้เหมาะสมกับจำนวนการเลี้ยง โรงเรือนจิ้งหรีดจะต้องไม่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป สถานที่เลี้ยงจิ้งหรีดควรจะเป็นพื้นที่โล่งกว้างมีอากาศถ่ายเถได้สะดวก โรงเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งอยู่ในที่ดอนหรือสูง เพื่อป้องกันน้ำขัง เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง โรงเรือนจิ้งหรีดควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ ไม่มืดมิดชิดเกินไป มีแสงเข้าได้ประมาณ 30-40 เปอเซ็นต์ มีการโรยปูนขาวไว้รอบโรงเรือนป้องกันแมลง ไร มด และอื่น ๆสำหรับโรงเรือนจิ้งหรีดของ supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบลราชธานี จะใช้ไม้ในการทำเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประหยัดและดูเป็นธรรมชาติ ใช้วัสดุตามบ้านเรือนให้เกิดประโยชน์ ด้านข้างจะใช้ผ้าสแลนล้อมโรงเรือนไว้อีกที มีประตูทางเข้าออกทางเดียวเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์ชนิดอื่นมารบกวน ที่สำคัญโรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดควรจะอยู่ในที่ห่างจากสารเคมีทุกชนิด และห้ามมีการเผาไม้ ห้ามมีควันไฟรบกวนได้ เพราะจิ้งหรีดมีความไวต่อสารเคมีและควัญไฟ หรือแม้แต่คนที่เข้าออกฟาร์ม ควรจะจำกัดและป้องกันห้ามใส่น้ำหอมหรือกลิ่นต่าง ๆ การทำโรงเรือนจิ้งหรีดนั้นไม่มีรูปแบบตายตัวมากนัก ส่วนมากจะต่อเติมจากบริเวณบ้าน ใต้ถุนบ้าน รูปแบบโรงเรือนจิ้งหรีดที่ ศุภชัย ฟาร์มจิ้งหรีด อุบล มานำเสนอวันนี้มีประมาณ 3 รูปแบบดังนี้ครับ

โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงน

โรงเรือนแบบนี้ปกติมีความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 8.5 เมตร หรือความยาวตามขนาดของพื้นที่ ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้หรือปูน 8 เสา ตั้งเรียงคั่น 2 แถว ห่างกันเสาละ 2.5 เมตร ความสูงของหลังคาสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร เพื่อให้มีความระบายอาการศที่ดี พื้นบ่อควรยกสูง 10-30 เซนติเมตร มีการอัดดินให้แน่นหรือทำเป็นพื้นคอนกรีตมีความหน้าประมาณ 5 เซ็นติเมตร ซึ่งจวางบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ่อซีเมนต์ได้ 15 บ่อ

โรงเรือนแบบเพิงหมาแหงนกลาย

โรงเรือนแบบนี้มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแหงน แต่จะเพิ่มจั่วเข้าไปด้านหน้า เหมาะสำหรับโรงเรือนที่ตั้งขวางทิศทางของแสงอาทิตย์ สามารถลดความร้อนหรือป้องฝนสาดได้ดีกว่าโรงเรือบแบบเพิงหมาแหงน โรงเรือนรูปแบบนี้มีความกว้าง 3.0 เมตร ยาว 8.5 เมตร หรือตามขนาดของพื้นที่ ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้หรือปูน 8 เสาตั้งเรียงกัน 2 แถว ห่างกันเสาละ 2.5 เมตรตามความสูงของหลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร ด้านหน้ามีความสูง 1.8-2.0 เมตรเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก อาจจะทำพื้นอัดดินหรือเทคอนกรีตก็ได้ ควรมีความสูงประมาณ 5 เซนติเมตร โรงเรือนแบบนี้สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ่อซีเมนต์ได้ประมาณ 15 บ่อ

โรงเรือนแบบหน้าจั่ว

เป็นโรงเรือนแบบที่สามารถลดความร้อนจากแสงอาทิตย์และป้องกันฝนสาดได้ดี โรงเรือนแบบนี้มีความกว้าง 5 เมตร ยาว 8.5 เมตร หรือตามขนาดของพื้นที่ พื้นที่ตัวโรงเรือนประกอบด้วยเสาไม้หรือปูน 12 เสาตั้งเรียงกัน 3 แถว ห่างกันเสาละ 2.5 เมตร ความสูงของหลังคาควรมีความสูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 1.5 เมตร และด้านหน้ามีความสูง 1.8-2.0 เมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พื้นบ่อควรยกสูงประมาณ 10-30 เซนติเมตร โดยพื้นโรงเรือนมีการอัดดินหรือทำเป็นพื้นคอนกรีตก็ได้ พื้นคอนกรีตมีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร โรงเรือนแบบนี้สามารถวางบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดแบบบ่อซีเมนต์ได้ประมาณ 60 บ่อ

การทำโรงเรือนจิ้งหรีด

ในการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้น ปัจจัยสำคัญอีกอย่างนั่นก็คือโรงเรือน การทำโรงเรือนจิ้งหรีดนั้นไม่ได้มีรูปแบบที่ต้องกำหนดสักเท่าไหร่ ว่าต้องสร้างแบบนี้เท่านั้น โดยส่วนมากแล้วจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผู้เลี้ยงด้วย และจุดประสงค์ของการเลี้ยง เช่นเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเชิงพานิชย์ เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อส่งออก เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาชีพเสริม หรือเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อกิจกรรมยามว่าง แต่โดยที่พบเห็นกันก็จะมีการต่อเติมโรงเลี้ยงจิ้งหรีดออกจากตัวบ้าน เพราะพื้นที่ไม่เยอะ มีการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเท่านั้น การต่อเติมก็ใช้ไม้หรือวัสดุที่หาได้ตามบ้าน หรือบางฟาร์มที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดที่ใหญ่ขึ้น เลี้ยงเพื่อการค้า ก็อาจจะมีการหาพื้นที่และทำโรงเลี้ยงที่ได้มาตรฐาน สามารถทำได้ทั้งแบบโรงเลี้ยงจิ้งหรีดแบบเปิด และโรงเลี้ยงจิ้งหรีดแบบปิด อย่างไรก็ตามจุดประสงค์ของโรงเรือนจิ้งหรีดนั้น เพื่อเป็นที่หลบฝน หลบแดด และควบคุมอุณหภูมิ การทำโรงเรือนจิ้งหรีดจะต้องหากจากพื้นที่มีสารเคมี และพื้นที่โล่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้เลี้ยงและจิ้งหรีดครับ

Write A Comment