วิธีทำให้จิ้งหรีดมีขนาดเท่ากัน - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

การนำพันธุ์จิ้งหรีดลงในบ่อ

วิธีการทำให้ได้ลูกจิ้งหรีดตัวอ่อนมีขนาดเท่ากันทั้งภาชนะ ขั้นตอนคือจิ้งหรีดทองแดงทองดำ พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ผสมพันธุ์กันแล้ว และแม่จิ้งหรีดท้องแก่พร้อมวางไข่ลงดิน นิยมนำจิ้งหรีดพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ท้องแก่ในปริมาณเท่ากับ1:2 คือ ตัวผู้ : ตัวเมีย 5 : 10 ตัว หรือ 10 : 20 ตัว ลงเลี้ยงในบ่อ โดยมีการวางภาชนะสำหรับไว้รองไข่ ในภาชนะรองไข่เป็นแกลบดำผสมดินร่วนซุย เมื่อลงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์จิ้งหรีด ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน จิ้งหรีดตัวเมียจะวางไข่ใส่ภาชนะที่ได้เตรียมไว้ ถือว่าจะให้ลูกจิ้งหรีด 1 รุ่น แล้วจึงย้ายจิ้งหรีดพ่อ-แม่พันธุ์ที่เหลือออกไปลงภาชนะรองไข่ในบ่อชุดใหม่ต่อไป แต่วิธีการแบบนี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่เมื่อลูกจิ้งหรีดตัวอ่อนแอมาจากไข่ก็จะไม่พร้อมกัน เนื่องจากไม่ถูกวางลงดินต่างวันกัน มีผลทำให้ลูกจิ้งหรีดตัวอ่อนในแต่ละระยะทำให้มีที่ไม่เท่ากัน ลูกจิ้งหรีดตัวที่โตกว่าจะรังแกตัวเล็กกว่า ซึ่งอ่อนแอกว่าอย่างแน่นอน เข้ากฎธรรมชาติข้อที่ ว่า “ผู้ที่เข้มแข็งย่อมอยู่รอด ผู้ก่อนแอต่อมตายไป เมื่อลูกจิ้งหรีดถูกรังแก จะทำให้ไม่กินอาหาร หรือกินน้อย จึงทำให้ตัวเล็กกว่า

การรองไข่จิ้งหรีด

ในการแก้ปัญหาเรื่องลูกจิ้งหรีดตัวอ่อน ในภาชนะเดียวกันมีขนาดไม่เท่ากัน คือให้เอาจำนวนวันที่ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีดพ่อแม่พันธุ์ คือ เวลา 5 วัน ไปคูณกับจำนวนพ่อ พันธุ์ แม่พันธุ์ คือ 10 : 20 ตัว จะได้อัตราส่วนพ่อพันธุ์ 50 ตัว : แม่พันธุ์ท้องแก่ 100 ตัว นำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ท้องแก่ทั้ง 150 ตัว เลี้ยงในบ่อและเตรียมภาชนะสำหรับรองไข่ที่ลงดินแล้ว และวันรุ่งขึ้นเวลาเดิมที่นำพ่อ-แม่พันธุ์ลงดินให้รีบย้ายพ่อ-แม่ พันธุ์ทั้งหมดที่เหลืออยู่ออก (อาจตายไปบ้างเล็กน้อยตามธรรมชาติ) ไปลงในบ่อเลี้ยงที่เตรียมภาชนะรองไข่ชุดใหม่ ทำอย่างนี้ซ้ำไปเรื่อย 5 วัน จึงปลดระวางพ่อ-แม่พันธุ์ที่เหลือไปเป็นจิ้งหรีดเหยื่ออาหารสัตว์ หรือจิ้งหรีดอาหารคนรับประทาน ด้วยเทคนิคพิเศษแบบนี้จะทำให้ได้ลูกจิ้งหรีด ตัวอ่อนที่ฟักตัวออกมาจากไฟที่มีขนาดตัวเท่ากันหมด มีที่หลงขนาดไม่เกิน 25% ตามทฤษฎี

คล้ายกับเป็นการรองไข่เพียงแค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้นต่อไข่แต่ละชุด ในกรณีที่ใช้ภาชนะรองไข่ปากกว้าง ข้ามวันให้ย้ายกระบะดินที่มีไข่ในดินไปไว้ในภาชนะที่จะใช้อนุบาลลูกจิ้งหรีดตัวอ่อน แล้วให้นำกระบะดินพร้อมดินร่วนซุยชุดใหม่มาลงแทน ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ 5 วันต่อการรองไข่จิ้งหรีดแต่ละรุ่น นอกจากการรองไข่จิ้งหรีด ที่จะช่วยให้ลูกจิ้งหรีดโตขนาดเท่ากันแล้ว การเลี้ยง การให้อาหารจิ้งหรีด ก็มีส่วนด้วยเช่นกัน บางครั้งอาจให้อาหารในปริมาณน้อยทำให้ลูกจิ้งหรีดกินอาหารไม่ทั่วถึง ก็ส่งผลให้ลูกจิ้งหรีดตัวโตไม่เท่ากันอีกด้วย

การอบไข่จิ้งหรีด

หลังจากที่เรารองไข่จิ้งหรีดไปแล้วนั้น เราจะได้ไข่จิ้งหรีดชุดเดียวกัน มีอายุการฟักเท่ากัน ขั้นตอนในการอบไข่จิ้งหรีดนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่เราสามารถควบคุมได้ควบคุมอัตราการเกิด ควบคุมการฟักตัวของไข่จิ้งหรีด แล้วเราจะควบคุมอย่างไร สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ในขั้นตอนการอบไข่จิ้งหรีดนั้นคือ อุณหภูมิภายใน และความสม่ำเสมอของอุณภูมิ การอบไข่ของจิ้งหรีดจะนิยมนำไข่มาใส่ถุงกระสอบพลาสติก คล้ายกับกระสอบปุ๋ยครับ แต่ไม่แนะนำให้นำกระสอบปุ๋ยหรือกระสอบอาหารมาใช้อบไข่จิ้งหรีด เพราะเป็นกระสอบที่ใช้แล้วและมีการปนเปื้อนของเชื้อราอยู่ หากต้องใช้กระสอบจากถุงอาหารจริงก็ให้นำกระสอบไปล้างทำความสะอาดให้ดีก่อนและนำไปตากแดดสัก 1-2 วันเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อรา

วิธีทำให้จิ้งหรีดขนาดเท่ากัน, วิธีทำให้จิ้งหรีดมีขนาดเท่ากัน
การฟักไข่จิ้งหรีด supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

 

ในขั้นตอนของการอบไข่จิ้งหรีดนี้ให้เรานำไข่จิ้งหรีดใส่ถุงกระสอบ ไม่ควรใส่ไข่จิ้งหรีดปริมาณเยอะๆ เพราะจะทำให้ไข่จิ้งหรีดภายในทับถมและทำให้ได้รับความร้อนไม่เท่ากันครับ ให้ใส่ไข่จิ้งหรีดปริมาณ 5-10 ขันพลาสติกต่อ 1 ถุงกระสอบ หากเราต้องการอบไข่จิ้งหรีดเยอะๆให้ใช้วิธีแยกถุงกระสอบหลายๆถุงก็ได้ครับ หลังจากนั้นให้เราปิดปากถุงกระสอบโดยไม่ต้องปิดแน่นมาก ให้ปิดพอหลวมนิดหน่อยเพื่อให้อากาศเข้าไปได้นั่นเอง แล้ววางถุงกระสอบไว้ภายในบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดที่เราได้เตรียมไว้ ให้เราเขียนวันที่ไว้ที่ข้างกระสอบด้วยว่าเราเริ่มอบไข่วันไหน และไข่จิ้งหรีดจะฟักออกวันไหน เราจะได้ไม่ลืมครับ โดยปกติแล้วการฟักของไข่จิ้งหรีดจะใช้เวลาฟักประมาณ 7-14 วัน เอาล่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่เราควบคุมได้คืออุณหภูมิภายใน เราจะเช็คโดยการหมั่นตรวจสอบทุก 2-3 วันหลังจากเริ่มอบไข่จิ้งหรีด เราจะมาเปิดดูว่าไข่จิ้งหรีดเริ่มมีการฟักตัวออกมาหรือยัง หากยังไม่มีการฟักตัว ให้เราจับถุงกระสอบพลิกไปพลิกมา เขย่าเล็กน้อยเบาๆ เพื่อให้จิ้งหรีดมีการสลับด้านหากเราไม่สลับและอบไข่ไว้ด้านเดียว ไข่จิ้งหรีดก็จะฟักตัวไม่พร้อมกัน หรืออาจจะไม่ฟักตัวเลย วิธีการพลิกถุงกระสอบนี้จะเป็นการความส่ำเสมอของอุณหภูมิภายในเท่ากันอีกด้วย ไม่ร้อนด้านเดียวนั่นเอง

เมื่อเราสลับด้านถุงกระสอบแล้ว ให้เราใช้มือจับดูไข่จิ้งหรีดด้วยว่ามีความร้อนชื้นเกินไปหรือไม่ หากพบว่าอุณหภูมิร้อนเกินไปไข่ก็อาจจะไม่ฟัก ให้เราฉีดน้ำพรมเล็กน้อย หรือถ้าพบว่าภายในไข่จิ้งหรีดแห้งเกินไป ก็ฉีดน้ำพรมได้เช่นกัน ไม่ควรฉีดน้ำเยอะเกินไปจนเปียกแฉะจะทำให้ไข่จิ้งหรีดไม่ฟักตัวได้อีกเช่น วิธีการอบไข่จิ้งหรีดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมเพื่อให้ได้ลูกจิ้งหรีดมีขนาดตัวที่เท่ากันครับ

 

การอนุบาลลูกจิ้งหรีด

เมื่อลูกจิ้งหรีดเริ่มฟักตัวแล้ว ให้เราเปิดปากกระสอบที่ใช้อบไข่จิ้งหรีด หลังจากนั้นลูกจิ้งหรีดจะเริ่มไต่ออกมาจากกระสอบ ลูกจิ้งหรีดช่วงนี้จะมีขนาดตัวเล็กมากคล้ายๆมด การดูแลจิ้งหรีดในช่วงนี้จะค่อยข้างยากหน่อยต้องดูแลให้ดี การให้น้ำจิ้งหรีดในช่วงนี้ให้ใช้ภาชนะใส่น้ำที่ไม่ลึกเกินไป เพราะถ้าจิ้งหรีดลงไปกินน้ำจะขึ้นมาจากภาชนะไม่ได้และตายครับ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำวางให้จิ้งหรีดแทน ลูกจิ้งหรีดจะมากินน้ำจากผ้าที่ซึมน้ำอยู่ และการให้อาหารจิ้งหรีดในช่วงนี้ก็ยังไม่ต้องให้อาหารที่เยอะ หรือให้อาหารไม่ต้องเม็ดใหญ่ ควรจะเป็นอาหารที่บดละเอียด ลูกจิ้งหรีดจะกินอาหารได้ง่าย

วิธีทำให้จิ้งหรีดขนาดเท่ากัน, วิธีทำให้จิ้งหรีดมีขนาดเท่ากัน
การดูแลจิ้งหรีดแรกเกิด supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล
การให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด

หลังจากที่เราอนุบาลลูกจิ้งหรีดไปได้สักประมาณ 7-14 วันจิ้งหรีดจะเริ่มกินอาหารที่มากขึ้น ในช่วงนี้ควรให้อาหารเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการทำให้จิ้งหรีดมีขนาดตัวเท่ากัน ถ้าหากเราให้อาหารไม่เพียงพอ จะมีจิ้งหรีดที่กินอาหารไม่ทันเพื่อน ตัวจะโตไม่เท่ากัน และมีปัญหาตามมา ถ้าเป็นไปได้ให้เราเสริมด้วยอาหารเสริมอีกก็ได้ หรือบางฟาร์มใช้วิธีให้พืชผัก เช่น ฟักทอง กล้วย ผักบุ้ง และอื่นๆเพื่อเป็นการลดค่าอาหารไปในตัว สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ การให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด วิธีเหล่านี้ก็เป็นแนวทางสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด หรือปัญหาจิ้งหรีดตัวโตไม่เท่ากันครับลองเอาไปปรับใช้ดูครับ

Write A Comment