วัฏจักรวงจรชีวิตจิ้งหรีด - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

ลักษณะทั่วไปของจิ้งหรีด

จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด มีตารวมหนวดยาว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีขาคู่หลังขนาดใหญ่ แข็งแรง กระโดดเก่ง ตัวเมียวางไข่ใต้ดินลึกประมาณ1 – 2 เซนติเมตร ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะหลบซ่อนตัวตามสนามหญ้า อยู่ในรูเก่าของแมลงอื่น รอยแตกของดิน หรือตามกองวัสดุทั่วไป

จิ้งหรีดมีระยะการเจริญเติบโต แบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ

จิ้งหรีดระยะไข่

1. ระยะไข่ ไข่จิ้งหรีดจะมีสีเหลืองรวมกันเป็นกลุ่มในดิน ลักษณะยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ความยาวประมาณ 1.5 มิลลิเมตร วางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ 3 -4 ฟอง ตลอดอายุขัยจิ้งหรีดเพศเมียสามารถวางไข่ได้ 600 –1,000 ฟอง ซึ่งจะวางไข่เป็นรุ่นๆ ได้ประมาณ 4 รุ่นๆละ 200 – 300 ฟอง แต่ละรุ่นใช้เวลาห่างกันประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ จะเห็นลูกจิ้งหรีดที่ฟักออกจากไข่นับพันตัว ระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 7 วัน จึงฟักออกมาเป็นตัวอ่อน

จิ้งหรีดระยะตัวอ่อน

2. ระยะตัวอ่อน ไข่จิ้งหรีดเมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อน จะมีลักษณะคล้ายมด และมีการเจริญเติบโต โดยการลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง จึงจะเป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อน เมื่อโตขึ้นเริ่มมีปีก เรียกว่า ระยะใส่เสื้อกั๊ก มีระยะกั๊กเล็ก มีติ่งปีก และกั๊กใหญ่ มีติ่งปีกยาว ระยะตัวอ่อนพันธุ์จิ้งหรีดทองดำใช้เวลาประมาณ 35 – 40 วัน แต่ถ้าพันธุ์ทองแดงใช้เวลาประมาณ 46 – 50 วัน จึงจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย

จิ้งหรีดระยะตัวเต็มวัย

3. ระยะตัวเต็มวัย เป็นระยะที่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน โดยการสังเกตความแตกต่างของเพศผู้ เพศเมีย เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น สามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นได้ โดยใช้ปีกคู่หน้า ถูกันจะทำให้เกิดเสียง เสียงที่จิ้งหรีดทำขึ้นเป็นการสื่อสารที่มีความหมายของจิ้งหรีด สำหรับเพศเมียจะมีปีกคู่หน้าเรียบ และมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลมคล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง โดยทั่วไปจิ้งหรีดตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 วัน

บทสรุปชีวิตจิ้งหรีด

สรุป วัฐจักรหรือวงจรชีวิตจิ้งหรีดนั้นเป็นอย่างไร วงจรชีวิตจิ้งหรีดนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ ระยะไข่ ไจ่จิ้งหรีดจะมีสีเหลืองรวมกันเป็นกลุ่มอยู่ในดิน ไข่จิ้งหรีดจะมีลักษณะยาวเรียวคล้ายกับเมล็กข้าวสาร การฟักตัวของไข่จิ้งหรีดจะใช้เวลาฟักประมาณ 7-14 วัน ระยะที่ 2 คือ ระยะตัวอ่อน เมื่อไข่จิ้งหรีดฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อนแล้ว จิ้งหรีดจะมีลักษณะตัวเล็ก ๆ คล้ายมด และมีการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบ จะมีการลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง จึงจะเป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อถึงวัยเริ่มมีปีกจะเรียกว่าระยะกั๊ก มีระยะกั๊กเล็ก มีติ่งปีก และระยะกั๊กใหญ่ มีติ่งปีกยาว ระยะกั๊กของจิ้งหรีดนี้ส่วนใหญ่จะตาย ต้องดูแลจิ้งหรีดมากเป็นพิเศษ จิ้งหรีดพันธุ์ทองดำจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35-45 วัน ส่วนจิ้งหรีดพันธุ์ทองแดง จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 45-60 วัน ระยะสุดท้ายคือ ระยะจิ้งหรีดตัวเต็มวัย เป็นระยะที่สามารถแยกเพศได้ชัดเจน เพศผู้จะมีปีกหน้าย่น ปีกคู่หน้าปีกขวาจะทับปีกซ้าย สำหรับเพศเมีย จะมีปีกคู่หน้าเรียบ ปีกซ้ายทับปีกขวา และเพศเมียจะมีอวัยวะสำหรับวางไข่ขาวแหลมคล้ายเข็ม ยื่นออกมาจากส่วนท้อง โดยทั่วไปจิ้งหรีดตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45-60 วัน

Write A Comment