ประโยชน์ของจิ้งหรีด - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

เลี้ยงจิ้งหรีดมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

จิ้งหรีด แมลงกินได้ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารแล้ว ประโยชน์ของการเลี้ยงจิ้งหรีดยังมีอีกหลายอย่าง วันที่ทาง supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบลจะมาแนะนำครับว่าจิ้งหรีดนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหาร

1.เพื่อใช้เป็นอาหารของมนุษย์โดยตรง จิ้งหรีดเป็นแมลงกินได้ที่มีคุณค่าสารโภชนาการสูง จิ้งหรีดในปริมาณ 100 กรัม มีคุณค่าสารโภชนาการอาหาร ได้แก่ โปรตีน 12.9 กรัม ไขมัน 5.5 กรัม แคลเซียม 75.8 มิลลิกรัม และธาตุเหล็ก 9.5 มิลลิกรัม โดยเฉาะโปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์อื่นๆได้ เมื่อเทียบกับโปรตีนจากสัตว์ชนิดอื่นๆ อีกทั้งจิ้งหรีดนั้นมีรสชาติอร่อย สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น จิ้งหรีดทอดกรอบ จิ้งหรีดคั่ว และอื่นๆ

2.เพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์ จิ้งหรีดนอกจากจะเป็นอาหารของคนแล้ว ยังสามารถนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์ได้อีกด้วย เนื่องจากจิ้งหรีดมีโปรตีนที่สูง เหมาะแก่การนำไปเป็นอาหารเสริมให้ไก่ หาร์มเลี้ยงกบ หรืออาหารให้ปลาเป็นเหยื่อตกปลา หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อรายได้

3.เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัว การเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่ยาก สามารถเลี้ยงได้ในระดับครัวเรือนไว้เป็นอาหาร โดยจะใช้พื้นที่ในบ้านแยกเลี้ยงเป็นโรงเรือนเล็กๆ การเลี้ยงนั้นอาจจะใช้แรงงานจากคนในบ้านเอง เช่นคนชรา หรือผู้ที่ไม่มีงานทำ เพราะสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดควบคู่ไปกับงานอย่างอื่นได้ เมื่อเลี้ยงจิ้งหรีดถ้าเหลือจากินเองยังสามารถแบ่งขายได้ตามหมู่บ้านและคนที่สนใจใกล้บ้าน เป็นอาชีพและรายได้เสริมให้กับครอบครัว และนอกจากจะขายจิ้งหรีดแล้ว ยังสามารถขายไข่จิ้งหรีดได้อีกด้วย ส่วนใหญ่แล้วการ ขายไข่จิ้งหรีด จะแบ่งขายเป็นขัน ราคาขันละประมาณ 50-100 บาท

4.เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ อย่างที่ทราบกันแล้วว่า จิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงที่คนมีความต้องการบริโภค การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากการเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นไม่ยาก ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 35-45 วัน ก็สามารถขายได้ อาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดจึงเป็นทางเลือกให้กับคนทั่วไป คนพิการ หรือคนชรา หากเลี้ยงในฟาร์มที่ใหญ่เป็นการส่งเสริมการจ้างงานในพื้นที่ได้ด้วย

5.เพื่อแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารหรือเพื่อการผลิตเชิงพานิชย์ จิ้งหรีดนั้นมีความต้องการทางตลาดที่สูงมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การแปรรูปจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศจะได้ราคาสูงกิโลกรัมละ 1000-2000 บาท จิ้งหรีดสามารถแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น จิ้งหรีดทอดกรอบ จิ้งหรีดอัดกระป๋อง ผงจิ้งหรีด เส้นพาสต้า คุกกี้จิ้งหรีด โดยการขายตลาดต่างประเทศนั้นจะต้องผ่าน GAP ของฟาร์มผลิตเสียก่อน

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่ออนุรักษ์

6.เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม จิ้งหรีดส่วนมากแล้วสามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยจะอาศัยตามทุ่งหญ้า โพร่งดิน ส่วนมากแล้วพบได้ตามพื้นที่เขตร้อน เช่นประเทศไทยอาจพบได้เยอะทางภาคเหนือและภาคอิสาน การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นช่องทางหนึ่งในการรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นการเพิ่มผลผลิตของสายพันธุ์จิ้งหรีดอีกด้วย

7.เพื่อลดการใช้สารเคมี จิ้งหรีดนั้นมีความไวต่อการรับรู้สารเคมีเป็นอย่างมาก บริเวณฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเรือนจิ้งหรีด ต้องไม่มีสารเคมี การเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นช่องทางหนึ่งเพื่อลดการใช้เสารเคมีได้เช่นกัน เพราะการนำอาหารเสริมมาให้กับจิ้งหรีดเช่น พืช ผัก แตงกวา ฟักทอง สิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีสารเคมี หรือการใช้ยาฆ่าแมลงเด็ดขาด

เลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อสันทนาการ

8.เพื่อความเพลิดเพลิน จิ้งหรีดนั้นสามารถส่งเสียงออกมาได้โดยการใช้ปีกคู่หน้าเสียดสีกัน การเลี้ยงจิ้งหรีดไว้เพื่อให้เกิดเสียงอาจเลี้ยงในปริมาณที่ไม่มาก เหมาะแก่การดูเล่นหรือฟังเสียง เป็นกิจกรรมยามว่างสำหรับคนแก่ หรือคนที่ว่างงาน

Write A Comment