ชนิดของจิ้งหรีด - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

บางท่านที่กำลังสนใจเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหาร หรือเพื่อขาย อาจจะยังไม่ทราบว่าจิ้งหรีดที่เราต้องการเลี้ยงนั้นมีกี่ชนิด กี่ประเภทและจะเลี้ยงจิ้งหรีดชนิดไหนจึงจะเป็นที่ต้องการของตลาด จิ้งหรีดเป็นแมลงที่สามารถพบเห็นได้ทั่วโลก จะมีลักษณะสีสัน ขนาดรูปร่าง การอยู่อาศัยแตกต่างกัน แล้วแต่พื้นที่  และสภาพแวดล้อม ในประเทศไทยของเรานั้นพบเห็นจิ้งหรีด ที่สามารถนำมาเพาะเลี้ยงได้ประมาณ  5 สายพันธุ์ ดังนี้

จิ้งโกร่ง

จิ้งโกร่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Brachytrupes partentosus Licht จิ้งโกร่งนี้จะมีชื่อที่เรียนแตกต่างกันแล้วแต่ละพื้นที่ เช่น ในภาคกลางจะเรียกว่า จิ้งโกร่ง จิโปม จิ้งหรีดโกร่ง จิ้งหรีดหัวโต ในภาคอิสานนั้นจะเรียกว่า จิล้อ จิโปม กิหล่อ ส่วนทางภาคเหนือนั้นจะเรียกว่า จิกุ้ง จิ้งโกร่งนั้นถือได้ว่าเป็นจิ้งหรีดประเภทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่พบเห็นในประเทศไทย โดยจะมีขนาดลำตัวกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร ลำตัวจะมีสีน้ำตาล อกปล้องแรกนั้นจะมีลักษณะคล้ายปลอกคอแยกออกจากปล้องที่ 2 และ 3 อย่างเห็นได้ชัด จิ้งโกร่งจะชอบอาศัยอยู่ในดิน ใช้การขุดรูสร้างรัง หรือรอยแตกในดิน ไม่ชอบการอยู่รวมกัน มีนิสัยดุ กัดได้ จะมีการขยายพันธุ์ได้ช้ากว่าชนิดอื่น เพราะมีการวางไข่ปีละครั้งในช่วงต้นฤดูฝน

จิ้งหรีดทองดำ

จิ้งหรีดทองดำ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus bimaculatus De Geer จัดเป็นจิ้งหรีดขนาดกลาง มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น จิโหลน หรือ กิโหลน โดยลักษณะแล้วตัวเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.7 เซนติเมตร ตัวเมียนั้นจะมีอวัยวะสำหรับวางไข่ยื่นออกมาจากส่วนท้อง เป็นปลายแหลมยาวคล้ายเข็ม และจะมีหางสั้นๆ 2 เส้นสำหรับเป็นอวัยวะที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย ตัวผู้จะมีปีกคู่หน้าบนมีลายหยักย่นอย่างเห็นได้ชัด จะส่งเสียงร้องโดยการใช้ปีกคู่หน้าถูสีกัน ส่วนตัวเมียลายปีกจะตรงเรียบ จิ้งหรีดทองดำนั้นจะมีสีดำ สีทอง สีอำพันผสมกัน จะมีจุดที่สามารถสังเกตอย่างได้ชัดเจนคือจะมีจุดสีเหลืองบริเวณโคนปีกคู่แรก ปีกละ 1 จุดรวมเป็น 2 จุด

จิ้งหรีดทองแดง

จิ้งหรีดทองแดง หรือเรียกอีกอย่างว่า จิ้งหรีดบ้าน มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus testaceus Walker เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดกลาง ในบางพื้นที่นั้นอาจเรียกต่างกัน เช่น จินาย อิเจ๊ก จิ้งหรีดม้า หรือจิ้งหรีดบ้าน ตัวเต็มวัยมีขนาดลำตัวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.0 เซนติเมตร ลำตัวจะมีสีน้ำตาล เพศผู้นั้นสีตัวจะเข้มกว่าเพศเมีย ที่ส่วนหัวเหนือขอบตาบนแต่ละด้านจะมีแถบสีเหลือง มีลักษณะคล้ายหมวกแก๊ป จิ้งหรีดทองแดงนี้เป็นจิ้งหรีดที่มีความว่างไวมาก และมีสีสันสวยงามกว่าชนิดอื่น

จิ้งหรีดทองลาย

จิ้งหรีดทองลาย มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Acheta domestica Linnaeus เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็กกว่าชนิดอื่น ในบางพื้นที่นั้นจะเรียกต่างกันไป เช่น จิ้งหรีดน้อย จิ้งหรีดทองลาย จิ้งหรีดทองลายเล็ก แมงสะดิ้ง หรือกินาย จิ้งหรีดชนิดนี้จะมีขนาดกว้างประมาณ 0.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2.0 เซนติเมตร จะมีสีน้ำตาลคล้ายกับจิ้งหรีดทองแดงแต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า ปีกนอกมีลายสีเหลืองอ่อนเป็นทางยาวขนานไปกับลำตัว ปีกค่อนข้างสั้น บินไม่ได้ เคลื่อนไหวช้า นุ่มนวล กินอาหารเก่ง มีอัตราการขนายพันธุ์และการเลี้ยงที่ง่าย รอดตายสูงกว่าจิ้งหรีดชนิดอื่น

จิ้งหรีดเล็ก

จิ้งหรีดเล็ก มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Gryllus testaceus Walker เป็นจิ้งหรีดที่มีขนาดเล็ก จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น จิ้งหรีดผี แอ๊ด หรือจิลอน้อย ทางภาคอิสานจะเรียก จิลอ บักแอ๊ด โดยลักษณะตัวจะมีขนาดเล็กลำตัวกว้างประมาณ 0.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร จะมีลักษณะลำตัวบางเรียว ปีกจะยาวกว่าลำตัว กระโดดได้ไกลมาก ชอบอาศัยแบบหลบซ่อน

ในการเริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดนั้นต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละประเภทนั้นชอบอาศัยความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมแบบไหน บางพื้นที่ก็ไม่เหมาะกับการเลี้ยงจิ้งหรีด แต่บางฟาร์มก็สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ทุกพันธุ์ โดยตลาดทั่วไปแล้วจิ้งหรีดที่นิยมเลี้ยงกันมากคือ จิ้งหรีดทองดำ จิ้งหรีดทองแดง จิ้งหรีดทองลาย จิ้งโกร่งซึ่งราคาที่ ซื้อขายจิ้งหรีด แต่ละชนิดก็แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 100-150 บาท

 

Write A Comment