จิ้งหรีดกินอะไรได้บ้าง - supachai จิ้งหรีดฟาร์ม อุบล

อาหารจิ้งหรีด

จิ้งหรีดกินอะไร หรือ อาหารจิ้งหรีด เป็นคำถามที่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีดหลายๆท่านตั้งคำถาม โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นเลี้ยงจิ้งหรีดช่วงแรกๆนั้น ไม่รู้ว่าจะให้จิ้งหรีดกินอะไรดี ก็ค้นหาข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ต หลายๆท่านก็ให้อาหารที่แตกต่างกันไป จนไม่แน่ใจว่า สุดท้ายแล้วอาหารจิ้งหรีดที่ดีที่สุดคืออะไร อันที่จริงแล้วนั้นผมได้เขียนบทความไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับอาหารของจิ้งหรีดชื่อบทความ การให้น้ำและอาหารจิ้งหรีด ลองไปติดตามกันด้วยนะครับ ในส่วนบทความนี้จึงมาเขียนในเรื่องทั่วไปแล้วกันครับ

ธรรมชาติของจิ้งหรีด

โดยธรรมชาติของจิ้งหรีดนั้นเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นอาหารของจิ้งหรีดมันจึงสามารถกินได้ในแบบของธรรมชาติได้ครับ คือมันสามารถกินเศษหญ้า เศษพืชผัก หรือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆ ทีนี้เมื่อมนุษย์เรามีความต้องการบริโภคจิ้งหรีดมากขึ้น เพราะเป็นแมลงที่ให้โปรตีนสูง อาจจะโปรตีนทดแทนได้จากเนื้อสัตว์ด้วย และจิ้งหรีดนั้นมีรสชาติอร่อย จึงมีการเลี้ยงจิ้งหรีดที่มากขึ้น เมื่อนำมาเลี้ยงสิ่งที่เราคิดต่อมาคือ จิ้งหรีดกินอะไรได้บ้าง ในการเลี้ยงเพื่อเชิงการค้านั้นอาหารสำหรับจิ้งหรีดจึงเป็นสิ่งคัญเพราะจะช่วยให้จิ้งหรีดโตเร็ว แข็งแรง มีน้ำหนัก รสชาติอร่อย

อาหารจิ้งหรีดไก่อ่อน

อาหารจิ้งหรีดนั้นนิยมให้เป็นแบบอาหารสำเร็จรูป เช่นอาหารไก่อ่อน หรือทุกวันนี้มีอาหารสำหรับจิ้งหรีดออกมาขายโดยเฉาะ เช่น อาหารจิ้งหรีด G1 หรือ อาหารจิ้งหรีด G5 การให้อาหารควรจะบดละเอียดเพราะจิ้งหรีดเป็นแมลงตัวเล็กไม่สามารถกินอาหารเม็ดใหญ่ได้ครับ อาหารสำเร็จรูปนั้นควรจะมีส่วนผสมของโปรตีนอยู่ ส่วนมากแล้วจะให้อาหารจิ้งหรีดช่วงเวลาเช้าและเย็น การให้อาหารจิ้งหรีดส่วนมากจะให้อาหารอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเกิดถึง 3 สัปดาห์จะให้อาหารที่เน้นการเจริญเติบโต แข็งแรง และช่วงที่สอง คือ หลัง 3 สัปดาห์ถึงจับขายจะให้อาหารที่เน้นเรื่องน้ำหนัก รสชาติจิ้งหรีด เน้นจิ้งหรีดสวยงาม

จิ้งหรีดกินอะไร, จิ้งหรีดกินอะไรได้บ้าง
ให้อาหารเสริมหรือพืชผักกับจิ้งหรีด เพื่อช่วยลดต้นทุน

 

อาหารจิ้งหรีดสำเร็จรูป

นอกจากอาหารสำเร็จรูปแล้วนั้นจิ้งหรีดยังสามารถกินอาหารอย่างอื่นได้ครับ ตามที่ได้บอกไปคือพืชผัก เศษหญ้า พักบุ้ง ใบมันสำปะหลัง กล้วย ฟักทอง ได้หมดเลย แต่พืชพักนั้นต้องไม่มีสารเคมี จะทำให้จิ้งหรีดตายได้ครับ เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารของจิ้งหรีด หลายๆฟาร์มจะมีการผสมอาหารกันเอง เช่นนำมันสำปะหลังผสมกับอาหารไก่ นำรำอ่อนผสมกับอาหารสำเร็จรูป หรือผสมกับกากมอลล์ ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

อาหารเสริมจิ้งหรีด

นอกจากการให้อาหารจิ้งหรีดตามปกติแล้ว ยังสามารถให้อาหารเสริมกับจิ้งหรีดได้อีกทาง จุดประสงค์ของการให้อาหารเสริมกับจิ้งหรีด เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร เพื่อเป็นกำบำรุงจิ้งหรีด เพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเป็นการแก้ปัญหาจิ้งหรีดตายและอื่นๆ อาหารเสริมจิ้งหรีดนั้นจะใช้ไม่เหมือนกัน อยู่ที่จุดประสงค์ของแต่ละฟาร์ม บางฟาร์มอาจจะให้กากมอล หรือยีสย์หมัก รำอ่อน กากถั่วเหลือง พวกนี้จะช่วยลดค่าอาหารจิ้งหรีดได้ แต่เราก็ยังต้องให้อาหารหลักเมือนเดิมนะครับ แต่ให้ในปริมาณที่น้อยลง หรือบางฟาร์มอาจจะให้อาหารเสริมชนิดที่เป็นน้ำ นำมาผสมกับน้ำให้จิ้งหรีดกิน หรือใช้ EM เป็นอาหารเสริมเพื่อช่วยเร่งให้จิ้งหรีดโตเร็ว มีน้ำหนัก จิ้งหรีดไมตาย เพราะมีปัญหาว่าจิ้งหรีดจะชอบตายช่วงกั๊กหรือช่วงออกปีก ช่วงนี้อาจต้องดูแลจิ้งหรีดเป็นพิเศษ หากร้อนเกินไปจิ้งหรีดก็จะตายได้ ก็อาจฉีดน้ำพรม หรือเปิดพัดลมช่วย จิ้งหรีดในช่วงกั๊กนี้อาจจะให้อาหารเยอะขึ้นเพื่อช่วยให้แข็งแรงขึ้น ส่วนบางฟาร์มก็จะให้จิ้งหรีดกินพืชผักเป็นอาหารเสริม เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร เช่นฟักทอง ผักบุ้ง ใบมันสำปะหลัง ใบกล้วย และพืชผักชนิดอื่นๆ แต่การให้ผักนั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย จะต้องเป็นผักปลอดสารพิษ ห้ามมีสารเคมีหรือสิ่งเจือปน หากจิ้งหรีดได้กลิ่นหรือกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้จิ้งหรีดตายได้

สั่งซื้อไข่จิ้งหรีด

Write A Comment